Facebook IconInstagram IconTripadvisor Icon

Karta podarunkowa

Często zadawane pytania

Karta Podarunkowa Magnolia Park – często zadawane pytania

Czym jest przedpłacona Karta Podarunkowa?
Karta Podarunkowa jest instrumentem płatniczym na okaziciela. Dzięki temu kartę można wręczyć dowolnej osobie, która staje się jej pełnoprawnym posiadaczem.

Jak można nabyć Kartę Podarunkową?
Aby stać się posiadaczem Karty, nie potrzeba wypełniać żadnych formalności – wystarczy przyjść do punktu informacyjnego w centrum handlowym. Klient zostaje poproszony o dane osobowe, w niektórych przypadkach o dowód tożsamości.

Jak można wpłacić środki na Kartę Podarunkową?
Zasilenie Karty odbywa się w punkcie informacyjnym. Przyjmowane formy płatności to: gotówka, karta płatnicza, przelew (dane bankowe klient otrzyma kontaktując się z centrum handlowym lub infolinią FEV).

Czy muszę aktywować Kartę?
Nie, Karta jest automatycznie aktywowana po 15 – 30 minutach od jej zakupu.

Jak i gdzie można korzystać środki na Karty?
Karta Podarunkowa umożliwia jej użytkownikowi bezpieczne płatności w punktach usługowo – handlowych na terenie centrum handlowego, w których akceptowana jest płatność MasterCard (za wyjątkiem kas samoobsługowych). Karta nie posiada numeru PIN, a transakcje na niej są autoryzowane podpisem użytkownika. Karty nie można używać przy płatnościach on-line ani w bankomacie.

Co zrobić po wykorzystaniu środków na Karcie?
Karta Podarunkowa jest kartą jednorazowego doładowania. Po wykorzystaniu załadowanych na niej środków Kartę należy zniszczyć.

Jak można sprawdzić stan konta na Karcie Podarunkowej?

 • Na stronie internetowej https://magnoliapark.flex-e-card.pl/sprawdz-saldo
 • Na stronach internetowych centrum handlowego, w którym zakupiona została Karta
 • Dzwoniąc pod numer: +48 22 4906923 w godzinach: poniedziałek – sobota : 9:00 – 21:00, niedziela: 10:00 – 20:00.
 • W punkcie informacyjnym centrum handlowego, w którym zakupiona została Karta.

Co to jest ‘kod dostępu’/’Pass code/kod aktywacyjny’?
Pass code to 6-cyfrowy numer, który jest przyporządkowany każdej Karcie i jest widoczny na rachunku ‘Informacja o Karcie’. W niektórych przypadkach jest on potrzebny do sprawdzenia stanu konta na Karcie. Kod aktywacyjny jest potrzeby aby móc aktywować kartę https://www.flex-e-card.pl/aktywuj-karte-podarunkowa

Czy można zwrócić Kartę Podarunkową i otrzymać zwrot środków?
Zwrot środków może być przeprowadzony tylko i wyłącznie:

 • Osobie, która zakupiła Kartę i posiada dowód zakupu w formie rachunku
 • W okresie 14 dni od wydania Karty, po tym okresie jest opłata 40zł
 • Jeśli Karta nie została podpisana, a środki na niej są nienaruszone
 • Zwrot środków nastąpi w takiej samej formie jak dokonany był jej zakup
 • Czy można zwrócić pieniądze na Kartę Podarunkową za towar w sklepie?
 • Tak, jeśli sklep akceptuje zwrot środków na karty płatnicze. Odbywa się to w taki sam sposób jak w przypadku innych kart płatniczych.

Czy Karta posiada datę ważności?
Tak, środki na Karcie są ważne przez 12 miesięcy od jej zakupu.

Czy można reaktywować kartę po wygaśnięciu jej daty ważności?
Kartę można reaktywować w ciągu 90 dni od daty wygaśnięcia jej daty ważności.
Posiadacz ma prawo do wznowienia Karty Podarunkowej wraz z pozostającymi na niej środkami pod warunkiem dokonania zgłoszenia, w następujący sposób:

 • składając uzasadniony wniosek bezpośrednio w punkcie informacyjnym centrum handlowego, w którym zakupiono Kartę.
 • wysyłając uzasadniony wniosek na adres e-mail: karta@flex-e-card.pl

telefonując pod numer Biura Obsługi Klienta.

Pisemne prośby o wznowienie środków są rozpatrywane przez Administratora w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia. Posiadacz otrzyma informacje na temat decyzji o wznowieniu Karty w taki sam sposób w jaki dokonał zgłoszenia.
Jeśli wniosek o wznowienie Karty zostanie rozpatrzony pozytywnie, Posiadacz będzie mógł korzystać z dotychczasowej Karty przez okres kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia jej wznowienia.
Opłata za wznowienie środków na Karcie wynosi 20 zł. Opłata zostanie potrącona od kwoty środków wznowionych na Karcie.

Czy można użyć Karty gdy cena towaru jest wyższa niż dostępne środki na Karcie?
Tak, należy wtedy poinformować kasjera o dostępnych środkach na Karcie. Kasjer powinien zrobić wtedy transakcję łączoną – pobrać dostępną kwotę z Karty oraz resztę w innej formie płatności.

Jaka jest minimalna i maksymalna kwota doładowania?
Kartę można doładować kwotą od 30 zł do 4.000 zł.

Czy używanie Karty wiąże się z dodatkowymi opłatami?
Nie, Karty używa się tak jak każdej innej karty płatniczej.

Co należy zrobić w przypadku zagubienia lub kradzieży karty?
W przypadku zgubienia Karty lub jej kradzieży należy skontaktować się z biurem obsługi klienta pod numerem telefonu: +48 22 490 6923 gdzie zostanie ona zastrzeżona. Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta o wartości równej kwocie znajdującej się na Karcie w momencie jej zastrzeżenia. Nowa Karta będzie wydana w punkcie informacyjnym centrum handlowego za dodatkową opłatą 20zł.

Jak wygląda proces zamawiania kart podarunkowych przez firmy?
W przypadku płatności kartą płatniczą lub gotówką, karty mogą być wyrobione na miejscu.
W przypadku płatności przelewem, należy poinformować firmę o pobraniu formularza zamówienia Firma powinna następnie:

 • przesłać formularz na adres nota@flex-e-card.pl
 • FEV przesyła notę księgową proforma, na podstawie której firma powinna dokonać płatności.
 • po zaksięgowaniu środków na koncie, pracownik FEV, wysyła informację mailową do Magnolia Park, o wyrobieniu odpowiedniej ilości kart podarunkowych na wskazane dane.
 • pracownik FEV informuje firmę zamawiającą karty, o terminie odbioru kart.
  W przypadku płatności kartą lub gotówką przy zamawianiu większej liczby kart, proces wygląda podobnie (oprócz czekania na zaksięgowanie środków)

Czy można otrzymać fakturę za zakup Kart Podarunkowych dla firm?
Zakup kart może być potwierdzony nie fakturą, ale notą księgową. W celu otrzymania noty należy zgłosić taką prośbę podczas wydawania Kart lub skontaktować się z centrum handlowym, dla którego Karty zostały wydane. Nota zostanie wysłana na adres emailowy w ciągu 3 dni roboczych.

Dlaczego konieczne jest podawanie danych osobowych podczas zakupu karty?
Dane osobowe są konieczne aby w razie jej utraty, użytkownik mógł ją zastrzec. Dzięki danym osobowym, konsultant będzie mógł ją odnaleźć w systemie i zablokować.
FEV (administrator programu) jako instytucja finansowa jest zobligowany do rejestrowania danych osobowych osób kupujących karty podarunkowe w celu przeciwdziałania oszustwom finansowym i ‘praniu brudnych pieniędzy’.

Jak blokowane jest użycie karty tylko do danego centrum handlowego?
Blokada działa na podstawie danych zbieranych z terminali płatniczych w danym centrum handlowym.

Jak można skonstatować się z FEV?
Mailowo: karta@flex-e-card.pl
Telefonicznie: 22 490 69 23 w godzinach: poniedziałek – sobota : 9:00 – 21:00, niedziela: 10:00 – 20:00.