Facebook IconInstagram IconTripadvisor Icon

O nas

Regulamin centrum

REGULAMIN „MAGNOLIA PARK” WE WROCŁAWIU 

 1. Magnolia Park jest ogólnodostępnym obiektem przeznaczonym do działalności handlowej i rozrywkowej, otwartej dla klientów codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy przewidzianych prawem, w godzinach: Galeria: Pn-Ndz 9:00 – 21:00; Carrefour 9:00-21:00
 2. Na terenie Magnolia Park dzieci do lat 7 powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
 3. Wszelkie elementy wyposażenia Magnolia Park powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów oraz innych używek poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 5. Zabrania się wprowadzania zwierząt.
 6. Zabrania się jazdy na rowerze, rolkach, etc. poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 7. Zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu.
 8. Zabrania się prowadzenia działalności handlowej, reklamowej bez uprzedniej zgody Dyrekcji Magnolia Park.
 9. Zabrania się fotografowania, wykorzystywania elementów wizerunku, marki Magnolia Park bez uprzedniej zgody Dyrekcji Magnolia Park.
 10. Parking samochodowy na terenie Magnolia Park jest niestrzeżony. Należy przestrzegać oznakowań dotyczących osób niepełnosprawnych. Pojazdy zaparkowane w miejscach niedozwolonych będą usuwane z terenu Magnolia Park na koszt właściciela pojazdu.
 11. Zabrania się wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, niebezpiecznych, o nieprzyjemnym lub intensywnym zapachu.
 12. Zabrania się zastawiania, blokowania ciągów komunikacyjnych.
 13. Zabrania się wchodzenia do fontann i rzeczek oraz wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody.
 14. W przypadku wystąpienia zagrożenia lub konieczności ewakuacji Klienci zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb Magnolia Park.
 15. Osoby, które swoim zachowaniem, wyglądem zakłócają funkcjonowanie Magnolia Park, a także nie przestrzegają niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Magnolia Park.
 16. Regulamin Magnolia Park może ulegać zmianom na podstawie decyzji Dyrekcji Magnolia Park.

Właścicielem Magnolia Park jest Union Investment Real Estate GmbH, inwestor o bogatych zasobach, posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami z ponad 50 letnim doświadczeniem w branży.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Magnolia Park prosimy kierować:
Dyrekcja Magnolia Park
ul. Legnicka 58
54-204 Wrocław
magnolia@multi.eu