Facebook IconInstagram IconTripadvisor IconTripadvisor Icon

Polityka Prywatności

1. Wstęp

Kasama Investments Sp. z o.o. (“Kasama Investments”) przetwarza Państwa dane osobowe, jeśli: wchodzicie na naszą stronę internetową i aplikacje, jeżeli zapewniamy Państwu nasze produkty lub usługi lub Państwa organizacji, przez którą są nam Państwo znani, jeśli odwiedzacie nasze centra handlowe lub uczestniczycie w naszych imprezach lub kampaniach marketingowych.Kasama Investments przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Państwa danych osobowych i wykorzystuje te dane w sposób zgodny z prawem oraz odpowiedzialny, w tym z uregulowaniami w zakresie prywatności.

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy kim jesteśmy, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jaki sposób możecie Państwo zrealizować swoje prawo do prywatności, a także przedstawiamy wszelkie inne informacje, które mogą Państwa dotyczyć.

Dokładamy najwyższych starań, by przekazywać Państwu wszystkie informacje w czytelnym formacie. Jeśli jednak po przeczytaniu Polityki Prywatności będziecie mieć Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszego korzystania z Państwa danych osobowych, możecie oczywiście zawsze skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.

Stale rozwijamy i ulepszamy nasze produkty i usługi, co może powodować pewne zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. Dopilnujemy, by odzwierciedlać te zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Zechcemy Państwa, do jej regularnego przeglądania, aby zapoznać się z najaktualniejszymi modyfikacjami. Na końcu niniejszej Polityki Prywatności znajduje się informacja o dokonaniu ostatniej zmiany w Polityce Prywatności.

Możemy używać plików cookies i podobnych technologii. Więcej informacji na temat sposobu używania przez nas plików cookies można znaleźć w Informacjach o Plikach Cookies.

2. Kim jesteśmy

Kasama Investments jest spółką właścicielem centrum handlowego Magnolia Park we Wrocławiu. Nasza siedziba znajduje się pod adresem: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa. Dodatkowe informacje o danych kontaktowych Kasama Investments można znaleźć w punkcie “Więcej informacji?”.

3. Do jakich danych osobowych Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Wszystkie dane osobowe, które są gromadzone, składowane, udostępniane, przesłane lub w inny sposób używane w odniesieniu do strony internetowej Kasama Investments, jej aplikacji, centrów handlowych, produktów i usług w Polsce objęte są niniejszą Polityka Prywatności. Obejmują one między innymi dane osobowe (w dowolnej postaci) naszych inwestorów, kandydatów, partnerów biznesowych, najemców, klientów, którym Kasama Investments zapewnia produkty i usługi, a także dostawców, odwiedzających i innych osób.

4. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby żyjącej, a także poszczególne elementy informacji, które – po zebraniu ich razem – mogą doprowadzić do identyfikacji konkretnej osoby.

Przekazujecie nam Państwo dane osobowe, jeśli: jesteście naszymi klientami, jeśli dostarczamy Państwu produkty lub usługi, jeśli jesteście odwiedzającymi nasze centra handlowe lub jeśli kontaktujecie się z nami w innym charakterze.

5. Jakie Państwa dane osobowe gromadzimy?

Jeśli chcieliby Państwo nawiązać kontakt z Kasama Investments lub jeśli już mają Państwo kontakt z Kasama Investments, jesteśmy uprawnieni do gromadzenia następujących kategorii danych osobowych:

Dane demograficzne (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, narodowość, stan cywilny i osoby pozostające na utrzymaniu)
Dane kontaktowe (imię i nazwisko, stanowisko, adres, miejsce zamieszkania, adres email, numer telefonu)
Dane z wniosku o pracę (CV i list motywacyjny)
Dane finansowe (dane rachunku bankowego, numer kredytu, numer karty kredytowej)
Dane firmowe (adres, numer w rejestrze handlowym, numer identyfikacji podatkowej)
Dane konta (nazwa użytkownika i hasło)
Preferencje marketingowe (czy wyraziliście Państwo zgodę na marketing bezpośredni, czy nie)
Dane o interakcjach (kontakt z nasza obsługa klienta lub cyfrowa lub pisemna korespondencja)
Identyfikatory (online),dane z przeszukiwania Internetu i dane o ruchu odwiedzających (adres IP, pliki cookies, adres MAC, zachowanie w sieci na naszych stronach internetowych i aplikacjach, zwyczaje zakupowe i lokalizacja)
Informacje o uczestnictwie (udział w promocjach, programach lojalnościowych, ankietach, konkursach lub imprezach towarzyskich i marketingowych)
Dane potrzebne ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom (oficjalna identyfikacja, nagrania z kamery)
Dane obrazowe (zdjęcia, nagrania video)
6. W jaki sposób gromadzimy, otrzymujemy lub generujemy Państwa dane osobowe?

Możemy przetwarzać wymienione powyżej kategorie danych osobowych otrzymane bezpośrednio od Państwa, od osób trzecich lub poprzez profilowanie i zautomatyzowane techniki podejmowania decyzji, w stopniu dozwolonym prawem.

Dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Państwa i na Państwa temat

Niżej wymienione dane są gromadzone bezpośrednio od Państwa:

Dane osobowe podawane przy tworzeniu konta, używaniu naszych aplikacji, zawieraniu umowy, udziału w promocjach, programach lojalnościowych lub imprezach towarzyskich i marketingowych lub inne informacje, które Państwo wprowadzanie lub przekazujecie, korzystając z produktów lub usług Kasama Investments;
Państwa zachowanie w sieci na naszej stronie internetowej oraz zwyczaje zakupowe podczas uczestnictwa w naszych programach lojalnościowych;
Dane osobowe przekazane przez Państwa w charakterze odwiedzającego nasze centra handlowe (mogą to być informacje o ruchu, wygenerowane przy pomocy namierzania WIFI);
Dane osobowe, które Państwo lub organizacja, przez którą są nam Państwo znani przekazują nam, korzystając z naszych produktów lub usług oraz
Dane osobowe, które Państwo przekazują w korespondencji, podczas rekrutacji, w informacjach zwrotnych, uzyskiwaniu pomocy (pytania i odpowiedzi) i podczas rozwiązywania sporów.
Możemy otrzymywać (dodatkowe) dane osobowe, na przykład poprzez usługi świadczone przez osoby trzecie lub ze stron portalów społecznościowych, w zakresie w jakim jest to dozwolone prawem. Ograniczenia określone w prawie mogą, na przykład, wymagać uzyskania Państwa uprzedniej zgody.

Otrzymujemy dane osobowe od następujących osób trzecich:

Dane od organizacji, którym zapewniamy nasze produkty i usługi (np. właściciele centrów handlowych);
Informacje o spółkach i ich przedstawicielach pochodzące z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
Dane ze źródeł publicznych, takich jak agencje wywiadu gospodarczego (spółki specjalizujące się w opracowywaniu profilów kredytowych),rejestr podmiotów niewypłacalnych (informacja o bankructwach i ustawowych procedurach oddłużenia),listy sankcji, listy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP),gazety, Internet lub media społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube, Google+ i Twitter); a także,
Dane od (innych) spółek, które uzyskały Państwa zgodę na gromadzenie informacji o Państwu i ich sprzedaż.
Być może będziemy chcieli zwrócić się do Państwa w adekwatny i spersonalizowany sposób. Aby to stało się możliwe, Państwa dane osobowe muszą zostać przeanalizowane, by ustalić najbardziej adekwatne docelowe grupy, segment, treści, reklamy, informacje, momenty i kanały .Techniki profilowania i zautomatyzowane techniki podejmowania decyzji będą używane przez Kasama Investments tylko za Państwa wyraźną zgodą, przy czym poinformujemy Państwa o założeniach związanymi z przedmiotowymi technikami oraz o ich konsekwencjach. Jednocześnie, podejmujemy niezbędne kroki, by chronić Państwa prawa oraz zapewnić, że techniki te nie będą miały prawnego ani znacznego wpływu na Państwa .

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na stosowane profilowanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia spersonalizowanego marketingu, prosimy o kontakt z nami na dane podane w punkcie „Więcej informacji?”

7. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

zawieranie umów: zawarcie i wykonanie umów z Państwem i innymi klientami, najemcami, dostawcami i partnerami (biznesowymi);
komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja: utrzymanie kontaktu, promowanie i przekazywanie informacji o produktach i usługach Kasama Investments lub działalności innych podmiotów (marketing);
jakość i zarządzanie: monitorowanie i usprawnianie naszych produktów i usług;
czynności back office: zarządzanie fakturami i pobieraniem należności;
zabezpieczenia i bezpieczeństwo: ze względu na bezpieczeństwo, wypadki, roszczenia ubezpieczeniowe, itp.; a także
prawo i przepisy: przestrzeganie prawa (np. w zakresie wymogów weryfikacyjnych) lub nakazów sądowych, których Kasama Investments jest stroną.
Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Wykonywanie umowy

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by przygotować, zawrzeć, wykonać i (ewentualnie) wypowiedzieć umowy , np. umowy leasingu, umowy o zarządzanie centrum handlowym, umowy kupna – sprzedaży, itp. W tym celu potrzebne nam są dane demograficzne, kontaktowe, dane spółki oraz dane finansowe.

Komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja

Zarządzanie relacjami z klientem – Państwa relacja z Kasama Investments jest dla nas ważna. Dlatego dokładamy najwyższych starań, by zapewnić, iż Państwa dane osobowe są poprawne i aktualne. Zarządzanie relacjami z klientem obejmuje stworzenie kontaktu i rejestrację Państwa konta jako klienta Kasama Investments. Zarządzanie obejmuje również ułatwianie udostępnienia Państwa danych kontaktowych – Kasama Investments ,w celu sporządzania propozycji biznesowych i przesyłania faktur właściwemu klientowi. W tym celu gromadzimy Państwa dane demograficzne, kontaktowe i firmowe.
Obsługa i wsparcie klienta – Chcemy być w stanie pomóc Państwu tak szybko, jak to możliwe w sytuacji Państwa kontaktu z nami w celu uzyskania wsparcia lub złożenia dodatkowego wniosek lub zażalenia. Dlatego też potrzebujemy móc przetwarzać Państwa dane osobowe, tj. sporządzać notatki, a także rejestrować raporty i rozmowy telefoniczne między Państwem, a naszymi pracownikami. Zebrane w ten sposób informacje nie tylko ułatwią nam rozwiązanie Państwa pytania/problemu, ale także będą pomocne w celu podniesienia jakości naszych usług. W tym celu gromadzimy Państwa dane demograficzne, kontaktowe, firmowe, finansowe, a także Państwa wnioski lub zażalenia.
Marketing i oferty promocyjne – Jeśli jesteście już Państwo klientem Kasama Investments, albo wskazaliście, że chcecie otrzymywać informacje o produktach i usługach Kasama Investments lub o działalności innych podmiotów, możemy włączyć Państwa na listę mailingową, przy pomocy której wysyłane są: newsletter, broszury i inne informacje. Aby przesyłać takie (spersonalizowane) oferty, przetwarzamy Państwa dane demograficzne, kontaktowe i firmowe.
Uczestnictwo w programie lojalnościowym – Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli zostało nam wskazane, iż chcecie Państwo uczestniczyć w programach lojalnościowych, by otrzymać spersonalizowaną ofertę i przekazywać informacje zwrotne w postaci ankiet zadowolenia lub zainteresowań klienta. W tym celu Kasama Investments  gromadzi Państwa dane demograficzne, kontaktowe, finansowe, dane konta i uczestnictwa.
Jakość i zarządzanie

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by monitorować i podnosić jakość naszych produktów, usług, procesów i systemów, a także by informować zarząd Kasama Investments i prowadzić audyty wewnętrzne. Przykładowo Kasama Investments może używać sieci WIFI, by monitorować ruch i przepływ odwiedzających i oceniać wyniki zarządzanych przez nią centrów handlowych. W tym celu Kasama Investments gromadzi dane o interakcjach, zrachowaniach w sieci i informacje o ruchu odwiedzających.

Czynności back office

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zarządzać relacjami z Państwem i spełniać wymogi wskazane w umowach. Przykładowo, klienci, którzy nie zapłacili wymaganych faktur otrzymają odpowiednie przypomnienia. Dlatego też przetwarzamy takie dane osobowe, jak: dane demograficzne, kontaktowe, kontaktowe, firmowe, finansowe oraz dane konta.

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających, a także by zapobiegać przestępstwom oraz je wykrywać. W tym celu, możemy używać telewizji przemysłowej (“CCTV”) podczas Państwa wizyt w obiektach Kasama Investments, zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rejestracji obrazu. System CCTV jest dobrze zaprojektowany i używany selektywnie z zastosowaniem (uwzględnieniem) przez Kasama Investments niezbędnych środków zapobiegawczych – celem zminimalizowania nienależytego wpływu na Państwa prawo do zachowania prywatności. Informacja o monitorowaniu przy użyciu telewizji przemysłowej jest wskazana za pomocą znaków graficznych.

Prawo i przepisy

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zweryfikować, czy Kasama Investments może zaakceptować Państwa jako klienta lub partnera (biznesowego),by przeciwdziałać oszustwom, prowadzić audyty, przestrzegać prawa (np. prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego) oraz innych przepisów, a także by podejmować niezbędne działania prawne, w celu realizacji przez Kasama Investments praw i obowiązków.

8. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Aby działać zgodnie z prawem, przetwarzanie danych osobowych w pewnych (określonych powyżej) celach musi być oparte na odpowiedniej podstawie prawnej [1]. Kasama Investments przetwarza dane osobowe na podstawie poniższych podstaw prawnych:

(1) Wykonywanie umowy (o świadczenie usługi) z Państwem

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które są niezbędne dla wykonywania przez nas umów zawartych z Państwem. Bez niezbędnych danych osobowych nie bylibyśmy w stanie wypełnić postanowień umów ze strony Kasama Investments.

(2) Wypełnienie obowiązku prawnego

Kasama Investments z mocy prawa związana jest obowiązkiem przetwarzania Państwa danych osobowych celem spełnienia wymogów prawa.

(3) Nasz prawnie uzasadniony interes

Kasama Investments używa Państwa danych osobowych w realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak:

podnoszenie jakości i efektywności usług realizowanych przez Kasama Investments;
ochrona interesów odwiedzających obiekty zarządzane/stanowiące własność Kasama Investments i interesariuszy;
wykrywanie oszustw i przypadków naruszenia bezpieczeństwa (np. na stronie internetowej i w centrach handlowych Kasama Investments);
obrona w postępowaniach sądowych;
przestrzeganie prawa.
(4) Państwa zgoda

Jeśli poprzednie trzy podstawy prawne nie mają zastosowania, Kasama Investments może przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie za Państwa wyrażoną z góry, jednoznaczną, wyraźną zgodą. Proszę pamiętać, że możecie Państwo zawsze wycofać udzieloną zgodę. Proszę także pamiętać, że wycofanie zgody jest możliwe tylko wówczas, gdy została ona przez Państwa udzielona, a jej wycofanie nie ma skutku retrospektywnego.

Kasama Investments przetwarza dane osobowe, jeśli są one gromadzone w celach wskazanych powyżej, w oparciu o następujące podstawy prawne:

[1]Podstawy prawne wymienione są w art. 6 Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (“RODO”).

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookie stanowi załącznik do Polityki Prywatności i jest jej integralną częścią.
1.         Operatorem serwisu jest Kasama Investments Sp. z o.o. Operator jest również podmiotem zamieszczającym pliki cookie w serwisie.

1.         Pliki cookie (tzw. ciasteczka) są to pliki tworzone przez odwiedzane strony, które przechowywane są w urządzeniu końcowym tj. w urządzeniu za pośrednictwem którego odwiedzasz naszą stronę internetową. Służą one głównie korzystaniu z serwisu zapewniając jego funkcjonowanie. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.         Nasza strona internetowa korzysta ze znaczników internetowych, w tym w szczególności plików cookie w następujących celach:

1)        niezbędnych do funkcjonowania strony;
2)        analizowania ruchu w serwisie;
3)        prowadzeniu anonimowych statystyk;
4)        zapamiętywaniu preferencji użytkownika;
5)        personalizacji wyświetlanych treści np. reklam;
6)        korzystania z dostępnych narzędzi np. widgety Facebook.

3.         Na stronie Operatora mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookie:

1)        Sesyjne (session cookie) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
2)        Stałe (persistent cookie) – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.         Na stronie Operatora wykorzystywane są przede pliki cookie należące do Operatora, które tylko Operator może odczytać. Ponadto na stronie Operatora znajdują się również pliki cookie osób trzecich.

5.         Na stronie Operatora wykorzystywane są pliki cookie Google Analytics. Jest to usługa analizy internetowej Google Inc. („Google”). Pliki Google Analytics pomagają dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Google Analytics używa zestawu plików cookie do zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Główny plik cookie używany przez Google Analytics to „_ga”. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej witryny są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Zgodnie z RODO konieczne jest spełnienie określonych warunków, aby przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Aby zachować zgodność z tymi wymaganiami, przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych w odniesieniu do przekazywania danych w usługach reklamowych i analitycznych. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej witrynie adres IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam zostanie skrócony. Na zlecenie Operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez Państwa z tej witryny, sporządzania raportów na temat aktywności na witrynie oraz do świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu. Użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Google Analytics obsługuje też opcjonalny dodatek do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika. Uwaga: dodatek wyłącza tylko pomiary Google Analytics. Aby uniemożliwić Google pobieranie tych danych należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod łączem: tools.google.com/dlpage/gaoptout Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych dotyczących Google Analytics znajdą Państwo pod adresem www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.pl/intl/pl/policies/

6.        Witryna może wykorzystywać również inne zewnętrzne pliki cookie poza Google Analytics, np. Google Ads, Google Tag Manager, Google Maps, Facebook Widget, Pixel Facebook, Freshmail,

7.         Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mają jednak możliwość dokonania zmian w ustawieniach domyślnych dotyczących plików cookie. Mogą one zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.         Przechowywanie informacji urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem wykorzystywanych w serwisie plików cookie następuje na podstawie zgody Użytkownika wyrażanej przez niego po zapoznaniu się z niniejszą polityką.

9.         Zgoda użytkownika nie jest wymagana w przypadku plików cookie stosowanych w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu Operatora.

10.      Użytkownik może usunąć wszystkie pliki cookie poprzez wyczyszczenie historii przeglądania w przeglądarce. Usunięcie historii przeglądania może spowodować utratę zapisanych informacji tj. dane logowania czy preferencje stron. Informacje o sposobach usunięcia cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się pod poniższymi linkami:

1)        Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
2)        Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
3)        Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
4)        Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
5)        Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

11.      Ograniczenia stosowania plików cookie w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Usunięcie plików cookie w trakcie korzystania z Serwisu również może powodować podobne skutki.

12.      Możesz skontaktować się z Operatorem wysyłając e-mail na adres:magnolia@multi.eu

Informacja ogólna:

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają jej prawidłowe funkcjonowanie, jak również odpowiadają za funkcjonowanie dodatkowych rozszerzeń stosowanych. Zaznaczając opcję „Zaakceptuj wszystkie” wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie wszystkich plików cookie. Wybierając opcję „Zaakceptuj wybrane” mają Państwo możliwości wyboru stosowanych plików cookie stosowanie do Państwa preferencji. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Polityka cookies”.